LİSANSÜSTÜ TEZLERDE İNTİHALİ ÖNLEME PROGRAMI
Featured

08 Mayıs 2019

Kullanım: Öğrenci ödev ve tezlerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır. 

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" 9, 22 ve 28. maddelerinde "Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir…"  hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, tez danışmanlarının tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşlerini hazırlarken, Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeden önce intihal raporu almaları gerekmektedir.

İntihal programı raporunu almak için üniversitemizde Turnitin  hizmete sunulmuştur.  Sistem tez danışman üyeliği ile kullanılabilmektedir.

Sisteme giriş yapmak isteyen tez danışmanlarının "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." adresine ad soyad ve anabilim dalının bildirilmesi gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak isteyen öğrencilerin, tez danışmanlarına başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top