Doktora Öğrencileri

Doktora Öğrencileri Formları

1.  Bilimsel Hazırlık Kayıt Formu

2. Ders Saydırma İşlem Formu

3. Diploma Talep Dilekçesi

4. Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

5. Doktora Yeterlik Komitesi Atama Formu

6. Doktora Yeterlik Sınav Jüri Atama Formu

7. Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu

8. Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu

9. Doktora Tez İzleme Komitesi Raporu Hazırlama Formu

10. Doktora Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu

11. Doktora Tez Önerisi Savunması Tutanak Formu

12. İlişik Kesme Formu

13. Not Bildirim Formu

14. Not Düzeltme Formu

15. Bütünleme Notu Bildirim Formu

16. Öğrenci Kayıt Dondurma Formu

17. Özel Öğrenci Başvuru Formu

18. Tez Danışmanı ve Tez Konusu Bildirme Formu

19. Tez Danışmanı Değişiklik Formu

20. Tez Başlığı Değişiklik Formu

21. Tez Sınav Jürisi Tarafından Önerilen Yeni Tez Başlığı Değişiklik Formu

22. Tez Jürisi Atama Formu

23. Tez Önerisi Hazırlama Formu

24. Tez Sınavı Tutanak Formu

25. Tez Teslim Formu

26. Diğer Anabilim Dallarından Ders Alma Kayıt Formu

27. Diğer Enstitülerden Ders Alma Kayıt Formu

28. Diğer Üniversitelerden Ders Alma Kayıt Formu

29. Kayıt Sildirme Dilekçesi

30. Yatay Geçiş Dilekçesi

31. ÖYP Kesin Kayıt Dilekçesi

32. Yüksek Lisans / Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu

33. Tez Çalışması ve Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları

34. Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu

35. Tez Onay Sayfası

36. Mazeret Sınavı Dilekçesi

37. İntibak ve Eşdeğerlik Formu

38. Fazladan Ders Alma Kayıt Formu

39. Erasmus Değişim Programına Tez Aşamasında Başvuran Öğrenciler İçin Çalışma Konusu Onay Formu

 
 

ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top