Antrenörlük Eğitimi ABD

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

 Spor Bilimleri ve Antrenörlük Eğitimi Doktora Programı

 (AKTS BİLGİ KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ)        

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ümid KARLI  

Programda Görevli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ümid KARLI

Prof. Dr. H.Birol YALÇIN

Doç.Dr. Ali AYCAN

Doç. Dr. Yılmaz UÇAN

Doç. Dr. Kerim SÖZBİR

Programa Başvuru Koşulu

 

Mezuniyet Koşulu

1-Toplam 244 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir.

2- Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

 

Spor Bilimleri ve Antrenörlük Eğitimi Doktora Programı  Dersleri ve İçerikleri

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

S/Z*

T

U

K

AKTS

Ders İçeriği

ANE 601

Antrenman Periyotlaması

Z*

3

0

3

14

Antrenman biliminde kısa, orta ve uzun süreli antrenman planlaması, planlamada günlük antrenmanı oluşturan yüklenme öğeleri ile bunların organizmada yarattığı metabolik değişimlerin akut ve kronik etkilerinin günlük, haftalık, aylık ve sezonluk yüklenmelere bağlı olarak ele alınmasıdır.

ANE 604

Seminer

Z*

0

2

0

6

İlgi duyduğu konunun temel başlık altında incelenmesi ve sunumu, Konu hakkında literatür taraması.

ANE 600

İnsan Hareketlerinin Mekanik Analizi

S*

3

0

3

10

Hareket analizinin temel konularını oluşturan insan segmentasyon modeli. Statik, dinamik hareketler ve analizi, kaldıraç, kinematik, kinetik ve çeşitli spor dallarının biomekanik analizi.

ANE 602

Nöromüsküler Performans

S*

3

0

3

10

Sinir ve kas sistemlerinin motor performans üzerindeki önemi ile birlikte, insan hareketlerine olan bütünleyici (tamamlayıcı) etkisi.

ANE 603

Egzersizde Asit-Baz ve Elektrolit

Dengesi

ve Isı Düzenlenmesi

S*

3

0

3

10

Egzersiz sırası ve sonrasında kan kimyası, insan metabolizması ve ısı regülasyonunda meydana gelen değişimler.

ANE 606

Değişik Ortamlarda Egzersiz

Adaptasyonları

S*

3

0

3

10

Yükseklik ve sualtı  fizyolojisi. Farklı basınçların insan fizyolojisi ve fiziksel performans üzerindeki etkilerinin incelenmesi. Egzersize; saat farkının, sıcak ve soğuk ortamların etkileri.

ANE 607

Laktat Eşiği Antrenmanları

S*

3

0

3

10

Çeşitli egzersiz yüklerinde kan laktat seviyelerindeki değişimler laktat eşiğinin belirlenmesi ve çeşitli antrenman yöntemlerinin uygulanışı.

ANE 609

Fiziksel Aktivite ve Fiziksel

Uygunluk ve Yaşlılık

S*

3

0

3

10

Fiziksel aktivitenin, zihinsel, fiziksel ve duygusal sağlığa katkısı, değişik sporlar yaşlılık ve sağlık ilişkisi.

ANE 610

Engelliler İçin Antrenman İlkeleri

S*

3

0

3

10

Fiziksel engelin sistemlere, özellikle de kardiorespiratuar sisteme olan etkilerini inceleme ve engellilere uygun antrenman ilke ve test protokollerinin incelenmesi.

ANE 611

Kardiak Rehabilitasyon

S*

3

0

3

10

Kardiak rehabilitasyonun tanımı, gerekçesi ve kardiak rehabilitasyonun aşamaları. Hasta kişiler için Egzersiz test protokolleri ve egzersiz programı hazırlama ilkeleri.

ANE 612

Vücut Kompozisyonu ve Analizi

S*

3

0

3

10

Hareketin beslenme ve biyolojik etkenlere bağlı olarak vücut kompozisyonunu etkilemesi ve bu etkilerin antropometrik yöntemlerle teorik ve uygulamalı olarak incelenmesi.

ANE 613

Kardiyovasküler Fizyoloji

S*

3

0

3

10

Kardiovasküler sistemin egzersize akut ve kronik uyumu ve uygulamalı kardiyovasküler sistemin derinlemesine çalışılması.

ANE 614

Pulmoner Fizyoloji

S*

3

0

3

10

Respiratuar sistemin fonksiyonları ve egzersize akut ve kronik uyumu. Uygulamalı respiratuar sistemin derinlemesine çalışılması.

ANE 615

Kas Fizyolojisi

S*

3

0

3

10

Kasın fizyolojisi, kas sistemlerinin egzersize akut ve kronik uyumları. Kas fizyoloji ve egzersiz ilişkisinin derinlemesine çalışılması.

ANE 616

Sinir Sistemi Fizyolojisi

S*

3

0

3

10

Sinir sisteminin yapısı, çalışma esasları. Sinir sisteminin egzersiz ile ilişkisi ve bu sistem fonksiyonlarının performansa olan etkilerinin incelenmesi.

ANE 617

Hareket Analizi Ve Beceri Öğrenimi

S*

3

0

3

10

Becerinin nörofizyolojik temellerini ele alır. Becerinin öğreniminde sinir sisteminin etkilerini inceler. Sportif hareketlerin mekanik analizini içerir.

ANE 618

Spor Hekimliği

S*

3

0

3

10

Spor yaralanmalarının saha ve klinikte ilk basamakta tanınması, tedavisinin planlanması ve rehabilitasyonu.

ANE 619

Deneysel Antrenman

S*

3

0

3

10

Antrenman Teorilerinin incelenmesi ve bu teorileriler ile ilgili yapılacak çalışmaların dizayn edilmesi, antrenman teorilerinin uygulamada oluşan farklı sonuçları ve değerlendirilmesi.

ANE 620

İleri İstatistik

Z*

3

0

3

12

Spor bilimleri ve Antrenörlük eğitimi alanında yapılacak bilimsel çalışmaların verilerinin değerlendirilmesinde kullanacak gelişmiş istatistik yöntemlerin açıklanması ve uygulama ilkelerinin tartışılması.

ANE 621

İleri Araştırma Yöntemleri

Z*

3

0

3

12

Spor bilimleri ve Antrenörlük eğitimi alanında yapılacak bilimsel çalışmaların tasarımlanmasında kullanacak gelişmiş araştırma yöntemlerinin açıklanması ve uygulama ilkelerinin tartışılması.

ANE 622

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

(Yüksek lisans eğitimi süresince alınmamış ise, doktora eğitiminde zorunlu olarak alınacaktır.)

Z/S

3

0

3

10

 

ANE 800

Tez Çalışması

TD*

0

1

0

25

 

ANE 8xx

Uzmanlık Alan Dersi

TD*

5

0

0

5

 

*S : Seçmeli, Z: Zorunlu, TD: Tez Dönemi

ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top