Hakkımızda

DİSİPLİNLERARASI SİNİR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 Sinir Bilimleri Doktora Programı 

 

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Erol AYAZ

Programa Başvuru Koşulu

(Üniversite Senato Karı ile değişiklik yapılabilir.)

Doktora programına lisans mezuniyeti ile doğrudan kabul için adayların tıp, eczacılık (5 yıllık), diş hekimliği, ya da veteriner fakültesi lisans mezunu olmaları; veya sinirbilim, fizyoloji, biyofizik, histoloji ve embriyoloji, farmakoloji, anatomi, biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik, moleküler tıp veya sinir bilimin kapsamında yer alan diğer bir alanda yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Fizik, biyoloji, kimya, biyomedikal mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, biyoinformatik, psikoloji, dil ve konuşma terapistliği yüksek lisans programlarının herhangi birinden mezun adaylar bilimsel hazırlık programı koşuluyla kabul edilir.

Mezuniyet Koşulu

Kredisiz seminer dersi ile birlikte toplam 240 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir.

2-Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır                                                                                                   ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top