Anatomi ABD

ANATOMİ ANABİLİM DALI

Anatomi  Yüksek Lisans Programı 

(AKTS BİLGİ KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ)

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Murat DIRAMALI

Programda Görevli Öğretim Üyeleri

Doç. Dr. Rengin KOSİF

Dr. Öğr. Üyesi Murat DIRAMALI

Doç. Dr. Hüsamettin ÇAKICI (Ortopedi ve Travmatoloji ABD)

Dr. Öğr. Üyesi Seda SERTEL MEYVACI

Programa Başvuru Koşulu

(Üniversite Senato Karı ile değişiklik yapılabilir.)

Tıp Fakültesi veya Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu mezunu olmaları gerekmektedir.

Mezuniyet Koşulu

1-Toplam 128 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir.

2-Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

DERS DÖNEMİ

1.YARIYIL

Dersin

Kodu

Dersin Adı

Türü

Teorik

Uygulama

Kredi

AKTS

ANA 501

Kemik ve Eklemler

Zorunlu

2

2

3

6

ANA 502

Kaslar

Zorunlu

2

2

3

6

ANA 503

Dolaşım Sistemi

Zorunlu

2

2

3

6

ANA 504

Solunum Sistemi

Zorunlu

2

2

3

6

 ANA 529

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 Zorunlu

3

0

3

6

 

Seçmeli Ders

 

2

0

2

4

TOPLAM

17

34

2.YARIYIL

ANA 505

Sindirim Sistemi

Zorunlu

2

2

3

6

ANA 506

Üro-genital ve Endokrin Sistem

Zorunlu

2

2

3

6

ANA 507

Sinir Sistemi

Zorunlu

2

2

3

6

ANA 508

Duyu Organları

Zorunlu

2

2

3

6

ANA 509

Seminer 

Zorunlu

0

2

0

6

 

Seçmeli Ders

 

0

2

4

 TOPLAM

14

34

TEZ DÖNEMİ

3.YARIYIL

ANA 701

Tez Çalışması

Zorunlu

0

1

0

25

ANA 703

Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

5

0

0

5

 TOPLAM

0

30

4.YARIYIL

ANA 702

Tez Çalışması

Zorunlu

0

1

0

25

ANA 704

Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

5

0

0

5

 TOPLAM

0

30

SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ

ANA 522

Anatomi Terminolojisi ve Temel Kavramlar

Seçmeli

2

0

2

4

ANA 523

Baş- Boyun Anatomisi

Seçmeli

2

0

2

4

ANA 524

Medulla Spinalis Anatomisi

Seçmeli

2

0

2

4

ANA 525

Beyin Sapı ve Cranial Sinirler

Seçmeli

2

0

2

4

ANA 526

Otonom Sinir Sistemi

Seçmeli

2

0

2

4

ANA 527

Baş ve Boyun Radyolojik Anatomisi

Seçmeli

2

0

2

4

ANA 528

Hareket Sistemi Fonsiyonel Anatomisi

Seçmeli

2

2

3

4

ANA 530

Abdominal Organların Fonksiyonel Anatomisi

Seçmeli

2

0

2

4

ANA 531

Thorax Radyolojik Anatomisi

Seçmeli

2

0

2

4

ANA 532

Klinik Anatomi

Seçmeli

2

0

2

4

ANA 533

Üst Ekstremite Radyolojik Anatomisi

Seçmeli

2

0

2

4

ANA 534

Alt Ekstremite Radyolojik Anatomisi

Seçmeli

2

0

2

4

DERS İÇERİKLERİ

ANA 501

Kemik ve Eklemler  

İnsan vücudundaki kemiklerin tanınması ve isimlendirilmesi ile kemiklerdeki oluşumların incelenmesi, Eklemlerin tanıtılması, fonksiyonların incelenmesi, hareket prensiplerinin açıklanması ve bunlarla ilgili laboratuar uygulamalarını içerir.

ANA 502

Kaslar

İnsan vücudunun kas yapısının tanıtılması, kasların sinir, damar ve fonksiyonlarının önemi. Kaslar ile ilgili laboratuar uygulamalarını içerir.

ANA 503

Dolaşım Sistemi

Sistemin tüm organlarının yerleşimi ve yapısı, fonksiyonlarının incelenmesi. Kalbin lokalizasyonu, yapısı, fonksiyonları, damarların seyri, dallanmaları ve besledikleri alanların tanıtılması, fetal dolaşım ve lenfatik dolaşımın açıklanması ile    laboratuar uygulamalarını içerir.

ANA 504

Solunum Sistemi

Solunum sisteminin tüm organlarının yerleşimi, yapısı ve fonksiyonlarının incelenmesi ve açıklanması, Solunum mekanizması, thorax kasları ile laboratuar uygulamalarını içerir.

ANA 505

Sindirim Sistemi

Sindirim sistemini oluşturan her bir organın yer, yapı ve fonksiyon yönünden incelemesi. Karaciğerin sindirim sistemindeki yeri,portal sistem ve laboratuar uygulamalarını içerir.

ANA 506

Üro-genital ve Endokrin sistem

Üriner Sistem organlarının yerleşimi, yapısı ve fonksiyonların incelenmesi. Kadın ve erkek genital organlarının yapısal ve fonksiyonel farklılıklarının incelenmesi. Endokrin bezlerinin fonksiyonel ve anatomik incelenmesi ve sinir sistemi ile ilişkilerinin kavranması ile laboratuar uygulamalarını içerir.

ANA 507

Sinir Sistemi

Merkezi ve periferik sinir sistemlerinin ayrıntılı olarak incelenmesi, sinirsel bağlantıların açıklanması ile laboratuar uygulamalarını içerir.

ANA 508

Duyu Organları

Dokunma-Tad-Koku-Görme-İşitme ve Denge ile ilgili (beş duyu)organların incelenmesi ve laboratuar uygulamalarını içerir

ANA 509

 Seminer 

Güncel bir konunun detaylı olarak ele alınması.

ANA 522

Anatomi Terminolojisi ve Temel Kavramlar

Terminolojide ayrıcalıklı seslendirilen harflerin tanımlanması Terminolojide kullanılan Latince sözcüklerin sınıflanması, İsimlerin çekim gruplarının sıralanması, İsimlerde küçültme şekilleri kurallarının sayılması, Sıfatların çekim eklerinin bilinmesi, Tamlama kurallarının tanımlanması, İsim, sıfat ve karma tamlamaların çözümlenmesi, İsim ve sıfatlardaki türetme eklerinin tanınması, Bileşik isimler, kısaltmalar ve eponim terimlerin temel kurallarının öğrenilmesi konularını içerir.

ANA 523

Baş- Boyun Anatomisi

Baş ve boyun yapılarını, boyun üçgenleri ile laboratuar uygulamalarını içerir

ANA 524

Medulla Spinalis Anatomisi

Medulla spinalis ve spinal sinirlerin detaylı olarak ele alınması, incelenmesi, medulla spinalis ile ilgili patolojilerin açıklanması ve yorumu, kanlanması ile laboratuar uygulamalarını içerir

ANA 525

Beyin Sapı ve Cranial Sinirler

Cranial sinirlerin  incelenmesi ve çekirdeklerinin bulunduğu bölgeler olan Bulbus,pons ve mesencephalon özel bakış ile laboratuar uygulamalarını içerir

ANA 526

Otonom Sinir Sistemi

Otonom sinir sistemi ile ilgili Hypothalamus ve otonomik lifler ile bağlantı ve fonksiyonlarının incelenmesi

ANA 527

Baş-Boyun Radyolojik Anatomisi

İnsan vücundaki organ ve oluşumlar ile Radyolojik ve Tomografik kesitlerdeki görüntülerin oryantasyonunu ve isimlendirmelerini içerir.

ANA 528

Hareket Sistemi Fonsiyonel Anatomisi

İnsan vücudunun yapı – fonksiyon – denge üçgeninde fizik ve mekanik kurallar çevresinde incelenmesi, ortaya çıkabilecek bozuklukların klinik ile ilişkilendirilmesi.

ANA 529

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 

ANA 530

Abdominal Organların Fonksiyonel Anatomisi

Ağız farinks (yutak) özefagus (yemek borusu) mide, ince bağırsaklar, kalın bağırsaklar, rektum, anal kanal, anus, karaciğer, pancreas ve peritona ait yapıların fonksiyonel anatomisi öğrenilir

ANA 531  Thorax Radyolojik Anatomisi Thorax boşluğunda yer alan organların, röntgen, CT, MR, US görüntüleri incelenir ilgili yapıların ayırt edilmesi öğrenilir.
ANA 532 Klinik Anatomi Anatomik yapıların kliniğe yönelik yapı ve işlev bozuklukları ve klinik anatomik terminoloji öğrenilir. 
ANA 533 Üst Ekstremite Radyolojik Anatomisi Üst ekstremitede yer alan eklem ve kemiklerin radyolojik anatomisi öğrenilir.
ANA 534 Alt Ekstremite Radyolojik Anatomisi Alt ekstremitede yer alan eklem ve kemiklerin radyolojik anatomisi öğrenilir.

ANA 700

Tez Çalışması

Tez çalışması için bir program düzenlenmesi, yol gösterilmesi ve tez konusunda devamlı olarak danışmanlık

ANA 7xx

Uzmanlık Alan Dersi

Danışman öğretim üyelerinin bilgi, görgü ve deneyimlerini öğrencilerine aktarmalarını, öğrencilere bilimsel etik ve çalışma disiplininin kazandırılmasını, yönettikleri tez konusundaki gelişmeleri birlikte değerlendirmelerini amaçlar. Tez aşamasında alınmak zorundadır. Sonuç başarılı/başarısız olarak bildirilir

 

               

Not : Ayrıca Enstitüye bağlı diğer anabilim dalları programlarında açık   olan seçmeli derslerden seçilebilecektir.

ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top