Antrenörlük Eğitimi ABD

SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

ANTRENÖRLÜK EĞİTİMİ ANABİLİM DALI

Antrenörlük Eğitimi Yüksek Lisans Programı

(AKTS BİLGİ KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ)

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Ümid KARLI 

Programda Görevli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Ümid KARLI

Prof. Dr. H. Birol YALÇIN

Doç. Dr. Ali AYCAN

Doç. Dr. Üyesi Yılmaz UÇAN

Doç. Dr. Kerim SÖZBİR

Dr. Öğr. Üyesi Kutlu AYDIN

Dr. Öğr. Üyesi Hakan YARAR

Programa Başvuru Koşulu

(Üniversite Senato Karı ile değişiklik yapılabilir.)

Beden Eğitimi ve Spor alanı dışından gelen öğrenciler bilimsel hazırlık programına alınacaklardır.

Mezuniyet Koşulu

1-Toplam 120 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir.

2- Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazm kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

DERS DÖNEMİ

I.YARIYIL

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

P

K

AKTS

ANE 501

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Zorunlu

3

0

3

8

ANE 517

İleri Antrenman Teorileri

Zorunlu

3

0

3

8

ANE 518

İleri Spor Fizyolojisi

Zorunlu

3

0

3

8

 

Seçmeli I

Seçmeli

3

0

3

6

TOPLAM

12

0

12

30

II.YARIYIL

 Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

P

K

AKTS

ANE 505

Seminer

Zorunlu

0

2

0

6

 

Seçmeli I

Seçmeli

3

0

3

6

 

Seçmeli II

Seçmeli

3

0

3

6

 

Seçmeli III

Seçmeli

3

0

3

6

 

Seçmeli IV

Seçmeli

3

0

3

6

 TOPLAM

 12

 2

12

30

 

III.YARIYIL

ANE 701

Tez Çalışması

Zorunlu

0

1

0

25

ANE 703

Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

5

0

0

5

TOPLAM

5

1

0

30

IV.YARIYIL

ANE 702

Tez Çalışması

Zorunlu

0

1

0

25

ANE 704

Uzmanlık Alan Dersi

Zorunlu

5

0

0

5

TOPLAM

5

1

0

30

SEÇMELİ DERSLER LİSTESİ

ANE 502

Antrenman Bilimindeki Yeni Gelişmeler

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 503

Spor Fizyolojisindeki Yeni Gelişmeler

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 504

Elit Sporcuların Performans Gelişim Testleri

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 506

Temel İstatistik

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 507

Spor Biliminde Bilgisayar Uygulamaları

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 508

Efor Testleri ve Egzersiz Programları Geliştirme

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 509

Sporda Analiz Teknikleri

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 510

Elit Sporcu Beslenmesi

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 511

Psikomotor Gelişimindeki Yeni Gelişmeler

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 512

Egzersiz Biyokimyası

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 513

Egzersiz ve Endokrin Sistemi

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 514

Pediatrik Egzersiz Fizyolojisi

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 515

Çocuk ve Antrenman

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 516

Spor Psikolojisinde Yeni Gelişmeler

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 519

Kinantropometri

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 520

Sporda Biyomekanik

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 521

Spor/Fitnes Merkezlerinde Program ve Tesis Geliştirme

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 522

Fitnes, Diyet ve Kilo Kontrolü

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 523

Kadın ve Spor

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 524

Yaşlılarda Spor

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 525

Fiziksel Aktivitenin Psikososyal Temelleri

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 526

Antrenörlüğün İlke ve Teorileri

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 527

Ergojenik Yardımcılar ve Doping

Seçmeli

3

0

3

6

ANE 528

Kondisyon ve Antrenman Yöntemleri

Seçmeli

3

0

3

6

DERS İÇERİKLERİ

ANE 501

Temel Araştırma Yöntemleri

Antrenörlük alanında kinesiyolojik, biomekaniksel ve fizyolojik boyutların araştırılması ile ilgili yöntemlerin irdelenmesi.

ANE 517

İleri Antrenman Teorileri

Değişik spor dallarına özgü olarak hazırlanan antrenman programlarının temel ilkeleri ve bu programların geliştirilmesi. Uygulamaya etki eden faktörler, uygulama ilkeleri ve örneklemeler.

ANE 518

İleri Spor Fizyolojisi

Egzersizle meydana gelen fizyolojik değişikliklerin incelenmesi. Fizyolojik özelliklerin geliştirilmesi ve performans üzerine olan etkilerinin araştırılarak açıklanması.

ANE 505

Seminer

Antrenörlük Eğitimi sorunlarıyla ilgili konular tartışılacak ve seminer  hazırlatılacaktır.   

ANE 502

Antrenman Bilimindeki Yeni Gelişmeler

Değişik koşullarda performansın geliştirilmesi ile ilgili temel bilgiler ve bu alandaki gelişmeler. Ayrıca değişik aktiviteler ve spor branşları için gerekli planlama ve antrenman programlama konusunda bilgiler.  

ANE 503

Spor Fizyolojisindeki Yeni Gelişmeler

Vücudun akut ve uzun süreli yapılan egzersize nasıl cevap verdiği, düzenlemeler yaptığı ve adapte olduğu konuları, fiziksel uygunluk ve atletik programların fizyolojik temelleri.      

ANE 504

Elit Sporcuların Performans Gelişim Testleri

Çeşitli spor branşlarında üst düzey sporcuların performans gelişimlerini belirlemek ve gelişimlerine destek vermek için gerekli branşa Özel performans testleri.  

ANE 506

Temel İstatistik

Antrenörlük alanında kinesiyolojik-biomekaniksel ve fizyolojik boyutların araştırılmasında kullanılması gereken temel istatistiki bilgiler.

ANE 507

Antrenörlük Eğitiminde Bilgisayar Uygulamaları

Bilgisayarın temel yapısı ve kullanımı. Paket program kullanımları, internet kullanımı. Antrenörlük alanı ile ilgili verilerin toplanması, değerlendirilmesi ve sunulması. 

ANE 508

Efor Testleri ve Egzersiz Programları Geliştirme

Beden Eğitimi alanında, spor fizyolojisi alanında ve koruma ve tedavi maksatlı tıp alanlarında gerekli egzersiz programlarının temelini oluşturan ve üst düzey performans gelişimi için gerekli egzersiz testleri geliştirme.

ANE 509

Spor Analizi Teknikleri

Antrenörlük mesleğinin en önemli kısmını oluşturan gözlemleme ve değerlendirme yeteneklerini geliştirerek, her spor branşının temel hareket gereksinimlerini belirlemek ve bu ihtiyaçlar doğrultusunda antrenman programı planlaması yapabilmek.

ANE 510

Elit Sporcu Beslenmesi

Üst düzey sporcu için gerekli besinler, müsabaka öncesi ve sonrasında beslenmenin sporcular için önemi, sporcuların kilo kontrolü ve ergojenik yardımlar ve kassal performans.

ANE 511

Psikomotor Gelişimindeki Yeni Gelişmeler

Çocuklardaki büyüme ve motor gelişme, bebeklikten ergenliğe kadar olan dönemde oluşan değişiklikler, değişik hareket tecrübeleri ile hareket etme yeteneğinde ve motor performansta meydana gelen gelişmeler.

ANE 512

Egzersiz Biyokimyası                                      

Karışık biyomoleküller olan karbonhidratların, yağların, proteinlerin, hormonların ve enzimlerin yapılarının detaylı incelenmesi. Ayrıca egzersiz esnasında ve sonrasında enerjinin üretimi ve depolanması konuları.                                 

ANE 513

Egzersiz ve Endokrin Sistemi

Hormonların genel yapısı, endokrin sistemi ile kassal aktivite arasındaki bağlantı ve egzersiz için gerekli metabolik düzenlemelerin hormonlar tarafından nasıl kontrol edildiği.

ANE 514

Pediatrik Egzersiz Fizyolojisi

Sağlıklı çocukların egzersize karşı verdikleri fizyolojik cevaplar ve adaptasyonlar. Ayrıca kassal aktiviteye uyum açısından erişkin ile çocuklar arasındaki farklılıklar.        

ANE 515

Çocuk ve Antrenman

Değişik antrenman programlarının çocukların üzerindeki etkisi ve performans gelişimi, yüklenme prensipleri, dinlenme periyotları, beslenme şekilleri.

ANE 516

Spor Psikolojisinde Yeni Gelişmeler

Spor Psikolojisinin antrenörlük eğitimindeki önemi, değişik yarışma koşullarındaki stres, motivasyon durumlarını kontrol yöntemleri, kişilik gelişimi ve bu alandaki son gelişmeler.  

ANE 519

Kinantropometri

İnsan oluşumunu, gelişimini, İnsanın yapısal durumlarını, Sportif alanla insan yapısı arasındaki ilişkiyi, Yetenek seçiminde fiziksel yapıyı oluşturan elemanları incelemek, ölçme ve değerlendirmesinin yapılarak yorumlanmasıdır.

ANE 520

Biyomekanik

Hareket ve hareket şekilleri, Linear kinematik, Acısal kinematik, Linear kinetik, Açısal kinetik, Denge ve vücut ağırlık merkezi, Eklem, Dolaşım, Solunum mekaniği, Hareket analizi ve analizinde teorik yaklaşımlar, Spor tekniklerinde kuvvet bileşkeleri ve analizi, İnsan performans ve spor tekniklerinin analizi.

ANE 521

Spor/Fitness Merkezlerinde Program ve Tesis Geliştirme

Spor/Fitness merkezleri ve bu  merkezlerde uygulanan çeşitli programlar ve uygulamalar. Bu program ve uygulamaların güncellenmesi. İnsanların farklı ihtiyaçlarını karşılayabilecek uygulamaların oluşturulması ve takibi. Spor/Fitness merkezlerinin tesis olanakları ve ihtiyaçları açısından uygun hale nasıl getirilebileceği gibi konuların araştırılması ve geliştirilmesi.

ANE 522

Fitness, Diyet ve Kilo Kontrolü

Sağlık, fitness ve kilo kontrolünün egzersiz reçeteleri ile desteklenmesi. Fitness özelliklerini ve kilo kontrolünü sağlayacak uygulamaların oluşturulması ve geliştirilmesi. Bu konularda insanların ihtiyaçlarını karşılayabilecek önerilerin oluşturulması, geliştirilmesi ve tartışılması.

ANE 523

Kadın ve Spor

Kadın sporcularda sporla ilgili sağlık ve performans ilişkisi. Kadın ve Erkek sporcuların performans karşılaştırılmaları. Menstrasyon ve hamilelik dönemlerinde kadın sporcuların karşılaştıkları sorunlar ve önemi gibi konuların araştırılması.

ANE 524

Yaşlılarda Spor

Yaşlılık döneminde, spor yapmanın şekilleri, fonksiyonların kazandırılması ve performansın düzenlenmesi, uygun antrenman yöntemlerinin saptanması, rahatsızlıklarda spor yaptırma şekilleri ve kişilerin spor yapma alışkanlıkları.

ANE 525

Fiziksel Aktivitenin Psikososyal Temelleri

Sporun, sporcunun antrenörün ve seyircilerin psiko-sosyal açılardan çözümlemeleri. Sportif grupların niteliği ve toplumsal rollerin psiko-sosyal çözümlemeleri

ANE 526

Antrenörlüğün İlke ve Teorileri

Antrenörün Tanımı , Kişilik Özellikleri , Felsefesi , Disiplin Anlayışı. Değişik ülkelerdeki antrenör eğitimi ve Türkiye ile kıyaslanması ve yorumlanması. Ulusal ve uluslararası çağdaş antrenör eğitiminin geleceği.

ANE 527

Ergojenik Yardımcılar ve Doping

Doping'in ve ergojenik yardımcıların özellikleri ve insan organizmasındaki kullanımının oluşturduğu sorunları içerir.

ANE 528

Kondisyon ve Antrenman Yöntemleri

Temel Motorik Özelliklerin Gelişim Yöntemleri. Yüklenme metotları, farklı kondisyon antrenmanlarının uygulanması, farklılıkları ve kapsamları.

ANE 700

Tez Çalışması

 

ANE 7xx

Uzmanlık Alan Dersi

 

 ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top