Biyokimya ABD

BİYOKİMYA ANABİLİM DALI

Biyokimya Yüksek Lisans Programı 

 (AKTS BİLGİ KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ)       

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof.Dr. Güler BUĞDAYCI

 

Programda Görevli Öğretim Üyeleri

Prof.Dr. Güler BUĞDAYCI

Doç.Dr. Buket KIN TEKÇE

Dr. Öğr. Üyesi Özgür Mehmet YİS

Programa Başvuru Koşulu

 

Yüksek Lisans Programına en az 4 yıl lisans eğitimi almış adaylar başvurabilir.

Mezuniyet Koşulu

1-Toplam 120 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir.

2-Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

 

 Dersler ve İçerikleri 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

P

K

AKTS

 

Ders İçeriği

BYO 501

Temel Biyokimya

ZORUNLU

3

0

 

3

 

6

Biyomoleküller ve hücrenin biyokimyasal önemi. Su, zayıf asitler, zatıf bazlar ve tamponlar. Amino asitlerin yapıları, sınıflandırılması, reaksiyon  ve taşınmaları, amino asit azotunun katabolizması. Peptid ve proteinlerin yapısı. Enzimlerin sınıflandırılması, genel özellikleri, enzim kinetikleri. Karbonhidratların yapıları ve sınıflandırılması. Lipidlerin yapıları ve sınıflandırılması. Biyoenerjetik ve ATP döngüsü. Biyomembranlar ve taransport.

BYO 502

Metabolik yollar ve Regülasyonu

ZORUNLU

3

0

 

3

 

6

Glikoliz, Sitrik Asit Siklusu, Glikojenez, Glikojenoliz, Glikoneojenez, Heksoz Monofosfat Yolu, Glukuronik asit Yolu ve heksoz metabolizmasının diğer yolları, Yağ asitlerinin biyosentezi ve oksidasyonu, Triaçilgliserol sentezi ve yıkımı ve bu metabolik yolların düzenlenmesi.

BYO 503

Vitaminler ve Biyolojik Fonksiyonlar

ZORUNLU

2

0

 

3

 

6

Suda çözünen vitaminlerin yapı ve fonksiyonu, yağda çözünen vitaminlerin yapı ve fonksiyonu.

 

BYO 504

Biyokimyasal Prensipler

ZORUNLU

2

2

 

3

 

6

Genel Laboratuvar teknikleri ve Prosedürler  (Kimyasallar, genel laboratuvar malzemeleri, çözeltiler, ölçüm birimleri, laboratuvar güvenliği), Örnek toplama ve Biyolojik Hata Kaynakları (Örneklerin toplanması, saklanması, transportu, vücut sıvılarını etkileyen fizyolojik faktörler, vücut sıvılarında uzun süreli biyolojik etkiler)

BYO 505

Seminer 

ZORUNLU

0

2

 

0

 

6

Biyokimya ile ilgili bir konunun sunulması.

 

BYO 507

Biyokimyasal Analiz Teknikleri

SEÇMELİ

2

2

 

3

 

4

Fotometri, Florometri, Nefelometri, Turbidimetri,Elektrokimya, Osmometri, Elektroforez, Kromatografi, Radyoaktivitenin Temel Prensipleri ve Ölçümü, İmmünokimyasal Teknikler,Klinik Laboratuvarda otomasyon uygulamaları.

BYO 508

Biyolojide Serbest Radikaller

SEÇMELİ

2

0

 

2

 

4

Hücrelerin normal metabolizması sırasında oluşan oksijen serbest radikallerin kaynakları, lipid peroksidasyon.

BYO 509

Beslenme Biyokimyası

SEÇMELİ

2

0

 

2

 

4

Beslenmenin biyomedikal önemi, diyetteki temel enerji kaynakları, beslenmede proteinlerin rolü.

 

BYO 510

Nükleik asit ve proteinler

SEÇMELİ

2

0

 

2

 

4

Nükleotidler, pürin ve pirimidin nükleotidlerin metabolizması, nükleik asitlerin yapı ve fonksiyonu, DNA’nın organizasyonu ve replikasyonu, RNA sentezi, işleme ve metabolizması, protein sentezi.

BYO 511

Klinik Biyokimya

SEÇMELİ

2

0

 

2

 

4

Vücut sıvılarında bulunan amino asitler, proteinler, enzimler, karbonhidratlar, lipidler ve lipoproteinlerin analiz yöntemleri.

BYO 512

Klinik Biyokimya Uygulamaları

SEÇMELİ

2

2

 

3

 

4

Laboratuvar prosedürlerinin klinik yorumu, metod seçimi ve değerlendirilmesi

BYO 513

Eser Elementlerin Biyofonksiyonları

ve Metabolizmaları

SEÇMELİ

2

0

 

2

 

4

Eser elementler  (Mg,Fe, Zn, Cu, Mn, Mo, Se, Co....), fonksiyonları ve ölçüm yöntemleri

 

BYO 514

Hormonlara Giriş ve Sinyal

İletim Mekanizmaları

SEÇMELİ

2

0

 

2

 

4

Hormon  sistemlerinin özellikleri, hormon reseptörleri, hormonların etkileri.

BYO 515

Serbest radikallere Karşı

Savunma  Mekanizmaları

SEÇMELİ

2

0

 

2

 

4

Hücre içi (SOD, Katalaz, Glutatyon peroksidaz, Vitamin A,C,E,K, ürat tiyoller, ubikinon....) ve hücre dışı (SOD, ürat, Vitamin E, metal şelatörler ....) antioksidan sistemler.

 

BYO 516

Kolesterol Biyokimyası

SEÇMELİ

2

0

 

2

 

4

Kolesterol sentezi, sentezinin regülasyonu, taşınması, atılımı, ölçüm yöntemleri.

BYO 517

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ZORUNLU

3

0

3

6

 

BYO 700

Tez Çalışması

TD*

0

1

 

0

 

25

 

BYO 7xx

Uzmanlık Alan Dersi

TD*

5

0

 

0

 

5

 

 

*S : Seçmeli, Z: Zorunlu, TD: Tez Dönemi

ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top