Fizyoloji ABD

 FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

Fizyoloji  Yüksek Lisans Programı

(AKTS BİLGİ KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ) 

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

Prof. Dr. Aydın HİM

Programda Görevli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Aydın HİM

Doç. Dr. Erkan KILINÇ

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ÇETİNKAYA

Prof. Dr. Ömer BOZDOĞAN (Fen Edebiyat Fak. Biyoloji ABD) 

Programa Başvuru Koşulu

 

En az dört (4) yıllık lisans eğitimi görmüş (Tıp, Veterinerlik, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolog yetiştiren Yüksekokullar, Sağlık Yüksek Okulları, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunları) adaylar başvurabilir.

Mezuniyet Koşulu

1-Toplam 120 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir.

2-Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

 

Dersler ve İçerikleri

 

Dersin Kodu

Dersin Adı

Z/S

T

P

K

AKTS

 

Ders İçeriği

FİZ 501

Hücre Fizyolojisi ve Sinyal İletimi

ZORUNLU

 

3

0

3

7,5

İnsan vücudunun fonksiyonel örgütlenmesi; hücre  işlev ve üremesinin genetik kontrolü. Hücrede  sinyal iletiminde görev alan moleküller, enzimler ve işlevleri

FİZ 502

Membran Fizyolojisi

SEÇMELİ

3

0

3

7,5

Biyolojik zarlarla ilgili temel ilke ve yasalar; zardan madde taşınması; yüzey potansiyelleri ve aksiyon potansiyeli;

FİZ 503

Vücut Sıvıları ve Boşaltım Fizyolojisi

SEÇMELİ

3

0

3

7,5

Vücut sıvılarının dağılımı ve özellikleri; özel sıvı sistemleri. Böbrekte organizasyon ve fonksiyonun düzenlenmesi, renal kan akımı, glomerüler filtrasyon, sekresyon ve absorbsiyon, idrar oluşumu, miksiyon, renal klirensler, asit-baz regülasyonu. Hacim ve tonisitenin kontrolü.

FİZ 504

Nörofizyoloji

SEÇMELİ

2

2

3

7,5

Sinir sisteminin fonksiyonel yapısı, nöronmorfolojisi, nöron çeşitleri, aksonik akım ve aksonal transport, sinaps yapısı, sinaptik ileti, beyin korteksi, davranış fizyolojisi, beyin dalgaları ve elektroensefalografi (EEG), uyku fizyolojisi, beynin yaşlanması ve bunama, ağrı fizyolojisi, duyu sistemleri, kafa çiftleri, otonom sinir sistemi.

FİZ 505

Fizyolojide Araştırma Yöntemleri

ZORUNLU

2

2

3

7,5

İn-vivo ve in-vitro araştırmalar, fizyolojide kullanılan deneysel hayvan modelleri.

FİZ 506

Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi

SEÇMELİ

2

2

3

7,5

Pompa olarak kalp, kalbin ritmik uyarılması, kardiyak debi-venöz dönüş ve düzenlenmesi, EKG ve Vektörkardiyogram, Kalp sesleri. Hemodinami, arteriyel-venöz-kapiller ve lenfatik dolaşım. Kan basıncı ve regülasyonu, dolaşımın regülasyonu, koroner dolaşım ve diğer özel dolaşım sistemleri.

FİZ 507

Hematoloji

 

SEÇMELİ

 

2

2

3

7,5

Eritrositler; Vücudun enfeksiyonlara direnci; bağışıklık, kan grupları ve transplantasyon; hemostaz ve pıhtılaşma. İntrauterin hemopoezis, apoptozis, lenfosit trafiği (homing), adezyon molekülleri, ısı şok proteinleri, tümör immünolojisi.

FİZ 508

Endokrinoloji

SEÇMELİ

3

0

3

7,5

Hormonlar ve etki mekanizmaları, hipotalamus ve hipofiz hormonları, tiroid hormonları, sürrenal korteks ve medulla hormonları, pankreas hormonları, kalsiyum metabolizması ve kemik. Seks farklılaşması ve gelişim, hipofizer gonadotropinler, puberte, menopoz, erkek üreme sistemi, dişi üreme sistemi, gebelik, doğum, laktasyon, yaşlılık ve ölüm.

FİZ 509

Solunum Fizyolojisi

SEÇMELİ

3

0

3

7,5

Solunum mekaniği ve ventilasyon, Akciğer Hacim ve kapasiteleri, perfüzyon, akciğer dolaşımı. Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması,  hipoksi ve tipleri. Solunumun regülasyonu.

FİZ 511

Sindirim Sistemi Fizyolojisi

SEÇMELİ

3

0

3

7,5

Mide-barsak kanalının motor işlevi; sindirim kanalında sekresyon; sindirim ve emilim; GIK hormonları, defekasyon.

FİZ 512

Kasılma Mekanikleri

SEÇMELİ

3

0

3

7,5

Düz kas, kalp kası ve iskelet kasında elektriksel olaylar, kasılmanın mekanik temeli ve işlevsel farklılıkları

FİZ 513

Seminer 

ZORUNLU

0

2

0

    7,5

Belirlenen güncel bir konudaki bilgilerin derlenmesi ve sunulması.

FİZ 514

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ZORUNLU

3

0

3

7,5

 

FİZ 700

Tez Çalışması

TD*

0

1

0

25

 

FİZ 7xx

Uzmanlık Alan Dersi

TD*

5

0

0

5

Tez aşamasında olan öğrenciye seçeceği uzmanlık alanı ile ilgili konuda geniş kapsamlı bilgilerin anlatılması

 
 
 
 

ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top