Fizyoloji ABD

FİZYOLOJİ ANABİLİM DALI

Fizyoloji Ortak Yüksek Lisans Programı

 

Program Adı

Abant İzzet Baysal Ünversitesi (AİBÜ) ile Düzce Üniversitesi(DÜ) Sağlık Bilimleri Enstitüleri Fizyoloji Anabilim Dalları Ortak Yüksek Lisans Programı

Enstitü Anabilim Dalı Başkanları

Prof. Dr. Aydın HİM (AİBÜ)

Prof. Dr. Şerif DEMİR (DÜ)

Programda Görevli Öğretim Üyeleri

Prof. Dr. Aydın HİM (BAİBÜ)

Dr. Öğr. Üyesi Erkan KILINÇ (AİBÜ)

Dr. Öğr. Üyesi Ayhan ÇETİNKAYA (AİBÜ)

Prof. Dr. Şerif DEMİR (DÜ)

Prof. Dr. Recep ÖZMERDİVENLİ (DÜ)

Programa Başvuru Koşulu

( Başvuru Koşulları Üniversitelerin Senato Kararı ile değiştirilebilir.)

En az dört (4) yıllık lisans eğitimi görmüş (Tıp, Veterinerlik, Diş Hekimliği ve Eczacılık Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü, Tıbbi Biyolog yetiştiren Yüksekokullar, Sağlık Yüksek Okulları, Fizik Tedavi Rehabilitasyon Yüksek Okulları, Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okulları ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü Mezunları) adaylar başvurabilir

Mezuniyet Koşulu

1- Kredisiz seminer dersi ile birlikte toplam 120 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir.

2-Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazm kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

 

                                                                                               Fizyoloji Ortak Yüksek Lisans Programı Dersleri ve İçerikleri 

Dersin Kodu

Dersin Adı

 

T

P

K

AKTS

Ders İçeriği

OFİZ 501

Hücre Fizyolojisi ve Sinyal İletimi

 

ZORUNLU

 

2

0

2

6

İnsan vücudunun fonksiyonel örgütlenmesi; hücre  işlev ve üremesinin genetik kontrolü. Hücrede sinyal iletiminde görev alan moleküller, enzimler ve işlevleri

OFİZ 502

Membran Fizyolojisi

ZORUNLU

1

0

1

2

Biyolojik zarlarla ilgili temel ilke ve yasalar; zardan madde taşınması; yüzey potansiyelleri ve aksiyon potansiyeli;

OFİZ 503

Vücut Sıvıları ve Boşaltım Fizyolojisi

ZORUNLU

1

0

1

2

Vücut sıvılarının dağılımı ve özellikleri; özel sıvı sistemleri. Böbrekte organizasyon ve fonksiyonun düzenlenmesi, renal kan akımı, glomerüler filtrasyon, sekresyon ve absorbsiyon, idrar oluşumu, miksiyon, renal klirensler, asit-baz regülasyonu. Hacim ve tonisitenin kontrolü.

OFİZ 504

Nörofizyoloji

ZORUNLU

2

0

2

4

Sinir sisteminin fonksiyonel yapısı, nöron morfolojisi, nöron çeşitleri, aksonik akım ve aksonal transport, sinaps yapısı, sinaptik ileti, beyin korteksi, davranış  fizyolojisi, beyin dalgaları ve elektroensefalografi (EEG),  uyku fizyolojisi, beynin yaşlanması ve bunama, ağrı fizyolojisi, duyu sistemleri, kafa çiftleri, otonom sinir  sistemi.

OFİZ 505

Fizyolojide Araştırma Yöntemleri

ZORUNLU

1

2

2

4

İn-vivo ve in-vitro araştırmalar, fizyolojide kullanılan deneysel hayvan modelleri.

OFİZ 506

Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi

ZORUNLU

2

0

2

4

Pompa olarak kalp, kalbin ritmik uyarılması, kardiyak debi-venöz dönüş ve düzenlenmesi, EKG ve Vektörkardiyogram, Kalp sesleri. Hemodinami, arteriyel-venöz-kapiller ve lenfatik dolaşım. Kan basıncı ve regülasyonu, dolaşımın regülasyonu, koroner dolaşım ve diğer özel dolaşım sistemleri.

OFİZ 507

Hematoloji I

 

SEÇMELİ

 

2

0

2

4

Eritrositler; Vücudun enfeksiyonlara direnci; bağışıklık, kan grupları ve transplantasyon; hemostaz ve pıhtılaşma.

OFİZ 508

Endokrinoloji

SEÇMELİ

2

0

2

4

Hormonlar ve etki mekanizmaları, hipotalamus ve hipofiz hormonları, tiroid hormonları, sürrenal korteks ve medulla hormonları, pankreas hormonları, kalsiyum metabolizması ve kemik. Seks farklılaşması ve gelişim, hipofizer gonadotropinler, puberte, menopoz, erkek üreme sistemi, dişi üreme sistemi, gebelik, doğum, laktasyon, yaşlılık ve ölüm.

OFİZ 509

Solunum Fizyolojisi

SEÇMELİ

2

0

2

4

Solunum mekaniği ve ventilasyon, Akciğer Hacim ve kapasiteleri, perfüzyon, akciğer dolaşımı. Kanda oksijen ve karbondioksitin taşınması, hipoksi ve tipleri. Solunumun regülasyonu.

OFİZ 510

Hematoloji II

SEÇMELİ

2

2

3

6

İntrauterin hemopoezis, apoptozis, lenfosit trafiği (homing), adezyon molekülleri, ısı şok proteinleri, tümör immünolojisi.

OFİZ 511

Sindirim Sistemi Fizyolojisi

SEÇMELİ

2

0

2

4

Mide-barsak kanalının motor işlevi; sindirim kanalında sekresyon; sindirim ve emilim; GIK hormonları, defekasyon.

OFİZ 512

Kasılma Mekanikleri

SEÇMELİ

2

2

3

6

Düz kas, kalp kası ve iskelet kasında elektriksel olaylar, kasılmanın mekanik temeli ve işlevsel farklılıkları

OFİZ 513

Seminer 

 

ZORUNLU

 

0

2

0

6

Belirlenen güncel bir konudaki bilgilerin derlenmesi ve sunulması.

OFİZ 514

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

ZORUNLU

3

0

3

6

 

OFİZ 700

Tez Çalışması

TD*

0

1

0

25

 

OFİZ 7xx

Uzmanlık Alan Dersi

TD*

5

0

0

5

Tez aşamasında olan öğrenciye seçeceği uzmanlık alanı ile ilgili konuda geniş kapsamlı bilgilerin anlatılması

 

*S : Seçmeli, Z: Zorunlu, TD: Tez Dönemi

ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top