Histoloji ve Embriyoloji ABD

HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ ANABİLİM DALI

Histoloji ve Embriyoloji  Yüksek Lisans Programı 

(AKTS BİLGİ KATALOĞU İÇİN TIKLAYINIZ)

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

Dr. Öğr. Üyesi Tülin FIRAT

Programda Görevli Öğretim Üyeleri

Dr. Öğr. Üyesi Tülin FIRAT

Dr. Öğr. Üyesi Aslıhan ŞAYLAN

Prof. Dr. Ata TOPÇUOĞLU (Kadin Hast ve Doğ.ABD)

Programa Başvuru Koşulu

(Üniversite Senato Karı ile değişiklik yapılabilir.)

 

Adayların en az 4 yıllık lisans eğitimi görmüş, Tıp, Diş Hekimliği, Veterinerlik ve Eczacılık Fakülteleri, Fen-Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümü, Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümü ve Tıbbi Biyolog yetiştiren  Yüksekokul  Mezunu olması gerekmektedir

Mezuniyet Koşulu

1- Toplam 120 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir.

2- Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazm kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır.

Dersler ve İçerikleri

Dersin Kodu

Dersin Adı

 

T

P

K

AKTS

Ders İçeriği

HİS 501

Işık Mikroskobu Laboratuar Teknikleri Teorik ve Pratik Uygulama

ZORUNLU

2

2

3

6

Histolojide kullanılan teknikler, teknik uygulama yöntemleri, fiksasyon, dehidratasyon, gömme, kesit alma, boyama yöntemleri ve kimyasal boyama reaksiyonları.

HİS 503

Temel Dokular

ZORUNLU

2

2

3

8

Epitel Dokusu, Bağ Dokusu, Kıkırdak Dokusu, Kemik Dokusu, Kas Dokusu, Kan Dokusu, Sinir Dokusu ve Deri Histolojisi.

HİS 507

Genel İnsan Embriyolojisi

ZORUNLU

2

0

2

6

Genel embriyoloji tarihçesi, prenatal, postnatal dönem evreleri, gametogenezis, spematogenez, oogenez ve ovulasyon, fertilizasyon, implatasyon, gastrulasyon, embriyonal germ yapraklarının farklanması (Endoderm, ektoderm, mezoderm). Fetal dönem, fetal zarlar ve plasenta, fetal dolaşım, doğum, amnion ve göbek bağı, çoklu gebelikler, yaş tayini, dış gebelik, prenatal tanı yöntemleri, yardımcı üreme teknikleri, gelişimsel bozukluklar, teratojenler.

HİS 508

Elektron Mikroskobi Teknikleri

ZORUNLU

2

2

3

4

Tespit solüsyonlarının hazırlanması, doku örneklerinin alınması, belirli aşamalarda geçirilmesi ve blokların hazırlanması. Elektron mikroskopik resimlerin yorumlanması.

HİS 511

Seminer 

ZORUNLU

0

2

0

6

Belirlenen güncel bir konudaki bilgilerin derlenmesi ve sunulması.

HİS 502

Sindirim Sistemi Embriyolojisi ve Histolojisi

SEÇMELİ

2

2

3

4

Ağız, dil, dişler, tükrük bezleri, özofagus, karaciğer, pankreas, safra kesesi, mide, ince ve kalın barsak gelişimi, gelişim bozuklukları ve histolojik özelliklleri.

HİS 504

Ürogenital Sistem Embriyolojisi ve Histolojisi

SEÇMELİ

2

2

3

4

Böbrekler, üreter, mesane, üretra, kadın ve erkek genital organlarının gelişimi ve gelişimsel bozuklukları. Bu yapıların histolojik özellikleri.

HİS 505

Kas-iskelet Sistemi Embriyolojisi

SEÇMELİ

1

0

1

4

Kas iskelet sisteminin embriyolojik gelişimi ve gelişim bozuklukları.

HİS 506

Nöroendokrin Sistem

Embriyolojisi ve Histolojisi

SEÇMELİ

2

2

3

4

Merkezi ve periferik sistem gelişimi, histolojisi, Hipofiz, epifiz, tiroid, paratiroid, adrenal bez gelişimi ve histolojisi.

HİS 509

Solunum ve Dolaşım Sistemi

Embriyolojisi ve Histolojisi

SEÇMELİ

2

2

3

4

Solunum yollarının (yüz, burun, farinks, larinks, trakea, Akciğerler), Kalp ve Damarların embriyolojik gelişimi ve gelişim bozuklukları. Bu yapıların histolojik özellikleri.

HİS 510

Lenforetiküler Sistem Histolojisi

SEÇMELİ

2

2

3

4

İmmün sistem, hücreleri, lenf düğümü, dalak, timus, tonsillalar, Payer plakları, apendiks histolojisi.

HİS 513

Göz, Kulak ve Derinin

Embriyolojisi ve Histolojisi

SEÇMELİ

2

2

3

4

Göz, kulak ve derinin gelişimi, gelişim bozuklukları ve histolojik özellikleri

HİS 514 Üremeye Yardımcı Teknikler   SEÇMELİ    2    2  3    4 Üremeye yardımcı tekniklerin çeşitleri, oosit toplanması, sperm hazırlama teknikleri, semen analizi, intrasitoplazmik sperm enjeksiyonu, embriyo kültürü ve gelişim aşamalarının takibi, embriyo transferi hakkında teorik bilgilendirmeler ve uygulamalar
HİS 515 İnfertilete Nedenleri, Klinik Yaklaşımlar  SEÇMELİ 1 0 1 4 Kadın ve erkek kaynaklı olan infertilite nedenleri, toplumlardaki görülme sıklıkları,etkileyen faktörler ve tedavi yöntemleri
HİS 516 Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği ZORUNLU 3 0 3 6  

HİS 700

Tez Çalışması

TD*

0

1

0

25

 

HİS 7XX

Uzmanlık Alan Dersi

TD*

5

0

0

5

Tez aşamasında olan öğrenciye herhangi bir konuda geniş kapsamlı bilgilerin anlatılması.

 
 
 
*S : Seçmeli, Z: Zorunlu, TD: Tez Dönemi

Danışmanlar, diğer programlardan açılan derslerden gerekli gördüklerini aldırabilirler.

ENSTİTÜ DUYURULARI

SİNİR BİLİMİ DUYURULARI

Has no item to show!
  • Adres: Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü (Tıp Fakültesi Dekanlık Morfoloji Binası Zemin Kat) 14030 Gölköy BOLU
  • Tel: +90 374 254 10 00/4132-4133-4131 Fax: +90 374 253 53 63
  • Email:  sabeibu.edu.tr
Top