Doktora Öğrencileri Formları

1.  Bilimsel Hazırlık Kayıt Formu

2. Ders Saydırma İşlem Formu

3. Diploma Talep Dilekçesi

4. Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Formu

5. Doktora Yeterlik Komitesi Atama Formu

6. Doktora Yeterlik Sınav Jüri Atama Formu

7. Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu

8. Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu

9. Doktora Tez İzleme Komitesi Raporu Hazırlama Formu

10. Doktora Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu

11. Doktora Tez Önerisi Savunması Tutanak Formu

12. İlişik Kesme Formu

13. Not Bildirim Formu

14. Not Düzeltme Formu

15. Bütünleme Notu Bildirim Formu

16. Öğrenci Kayıt Dondurma Formu

17. Özel Öğrenci Kayıt Formu

18. Program İçinde Ders Saydırma İşlem Formu

19. Tez Danışmanı ve Tez Konusu Bildirme Formu

20. Tez Danışmanı-Tez Başlığı Değişiklik Formu

21. Tez Sınav Jürisi Tarafından Önerilen Yeni Tez Başlığı Değişiklik Formu

22. Tez Jürisi Atama Formu

23. Tez Önerisi Hazırlama Formu

24. Tez Sınavı Tutanak Formu

25. Tez Teslim Formu

26. Yüksek Lisans Doktora Aday Başvuru Listesi Formu

27. Sağlık Bilimleri Enstitünün Farklı Anabilim Dalından Ders Alma Kayıt Formu

28. AİBÜ Enstitülerinden Ders Alma Kayıt Formu

29. Kayıt Sildirme Dilekçesi

30. Yatay Geçiş Dilekçesi

31. ÖYP Kesin Kayıt Dilekçesi

32. Yüksek Lisans / Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu

33. Tez Çalışması ve Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları


Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü © 2017 Sayfa Başı