Doktora Öğrencileri Formları

1.  Bilimsel Hazırlık Kayıt Formu

2. Ders Saydırma İşlem Formu

3. Diploma Talep Dilekçesi

4. Doktora Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

5. Doktora Yeterlik Komitesi Atama Formu

6. Doktora Yeterlik Sınav Jüri Atama Formu

7. Doktora Yeterlik Sınavı Tutanak Formu

8. Doktora Tez İzleme Komitesi Atama Formu

9. Doktora Tez İzleme Komitesi Raporu Hazırlama Formu

10. Doktora Tez İzleme Komitesi Tutanak Formu

11. Doktora Tez Önerisi Savunması Tutanak Formu

12. İlişik Kesme Formu

13. Not Bildirim Formu

14. Not Düzeltme Formu

15. Bütünleme Notu Bildirim Formu

16. Öğrenci Kayıt Dondurma Formu

17. Özel Öğrenci Kayıt Formu

18. Tez Danışmanı ve Tez Konusu Bildirme Formu

19. Tez Danışmanı-Tez Başlığı Değişiklik Formu

20. Tez Sınav Jürisi Tarafından Önerilen Yeni Tez Başlığı Değişiklik Formu

21. Tez Jürisi Atama Formu

22. Tez Önerisi Hazırlama Formu

23. Tez Sınavı Tutanak Formu

24. Tez Teslim Formu

25. Diğer Anabilim Dallarından Ders Alma Kayıt Formu

26. Diğer Enstitülerden Ders Alma Kayıt Formu

27. Diğer Üniversitelerden Ders Alma Kayıt Formu

28. Kayıt Sildirme Dilekçesi

29. Yatay Geçiş Dilekçesi

30. ÖYP Kesin Kayıt Dilekçesi

31. Yüksek Lisans / Doktora Tez Çalışması Orijinallik Raporu

32. Tez Çalışması ve Orijinallik Raporu Alınması ve Kullanılması Uygulama Esasları

33. Tez İnceleme ve Değerlendirme Formu

34. Tez Onay Sayfası

35. Mazeret Sınavı Dilekçesi

36. İntibak ve Eşdeğerlik Formu


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü © 2018 Sayfa Başı