İDARİ PERSONEL

 

Ömer AKAY Enstitü Sekreteri   0 374 254 10 00/4131
Zeynep ŞENSES Bilgisayar İşletmeni Mali İşler 0 374 254 10 00/4132
Fırat BEŞTAŞ Bilgisayar İşletmeni Öğrenci İşleri 0 374 254 10 00/4133

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü © 2019 Sayfa Başı