Kullanım: Öğrenci ödev ve tezlerinin kontrolünü sağlamak, intihalleri ve usulsüz alıntıları engellemek amacıyla kullanılmaktadır. 

20 Nisan 2016 tarih ve 29690 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren "Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği" 9, 22 ve 28. maddelerinde "Danışman tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşü ile birlikte tezi enstitüye teslim eder. Enstitü söz konusu teze ilişkin intihal yazılım programı raporunu alarak danışmana ve jüri üyelerine gönderir…"  hükmü yer almaktadır. Bu nedenle, tez danışmanlarının tezin savunulabilir olduğuna ilişkin görüşlerini hazırlarken, Enstitü Müdürlüğüne teslim etmeden önce intihal raporu almaları gerekmektedir.

İntihal programı raporunu almak için üniversitemizde Turnitin  hizmete sunulmuştur.  Sistem tez danışman üyeliği ile kullanılabilmektedir.

Sisteme giriş yapmak isteyen tez danışmanlarının "This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it." adresine ad soyad ve anabilim dalının bildirilmesi gerekmektedir.

Sisteme giriş yapmak isteyen öğrencilerin, tez danışmanlarına başvurmaları gerekmektedir.

Detaylı bilgi için lütfen tıklayınız

 


Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü © 2019 Sayfa Başı