DİSİPLİNLERARASI SİNİR BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

 Sinir Bilimleri Doktora Programı 

 

Enstitü Anabilim Dalı Başkanı

 

Prof. Dr. Erol AYAZ

Programda Görevli Öğretim Üyeleri 

Prof. Dr. Erol AYAZ  AİBÜ/Tıp Fakültesi / Tıbbı Parazitoloji

Prof. Dr. Hamit COŞKUN AİBÜ/Fen Edebiyat Fak./Psikoloji

Prof. Dr. Nebil YILDIZ AİBÜ/Tıp Fakültesi / Nöroloji

Prof. Dr. Serpil YILDIZ AİBÜ/Tıp Fakültesi / Nöroloji

Prof. Dr. Soner DURMUŞ AİBÜ/Eğitim Fakültesi/Matematik

Prof. Dr. İdris TÜREL BAİBÜ/Farmakoloji

Prof. Dr. Güler BUĞDAYCI BAİBÜ/Biyokimya

Prof. Dr. Muhammet Güzel KURTOĞLU/BAİBÜ/Mikrobiyoloji

Doç. Dr. Özden ARISOY AİBÜ/Tıp Fakültesi / Psikiatri

Doç. Dr. Mehmet H. BOZTAŞ AİBÜ/Tıp Fakültesi / Psikiatri

Doç. Dr. Selma DÜZENLİ AİBÜ/Tıp Fakültesi /Tıbbi Biyoloji ve Genetik

Doç. Dr. Rengin KOSİF/BAİBÜ/Anatomi

Doç. Dr. Aydın HİM/BAİBÜ/Fizyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Şule Aydın TÜRKOĞLU AİBÜ/Tıp Fakültesi / Nöroloji

Dr. Öğr. Üyesi Murat DIRAMALI AİBÜ/Tıp Fakültesi / Anatomi

Dr. Öğr. Üyesi Hayriye ORALLAR AİBÜ/Ziraat ve Doğa Bil. Fak. /Kanatlı Hayvan Yetiştiriciliği

Dr. Öğr. Üyesi Erkan KILINÇ AİBÜ/Tıp Fakültesi /Fizyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Muhammet Nur ÖĞÜN AİBÜ/Tıp Fakültesi / Nöroloji

Dr. Öğr. Üyesi Öznur Demir ORDU AİBÜ/Fen Edebiyat Fakültesi/Kimya

Dr. Öğr. Üyesi Yaşar DAĞISTAN AİBÜ/Tıp Fakültesi / Nöroşirurji

Dr. Öğr. Üyesi Tülin FIRAT AİBÜ/Tıp Fakültesi / Histoloji Embriyoloji

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Özgür YİS/BAİBÜ/Biyokimya

Dr. Öğr. Üyesi Canan AKÜNAL TÜREL/BAİBÜ/Nöroloji

Programa Başvuru Koşulu

(Üniversite Senato Karı ile değişiklik yapılabilir.)

Doktora programına lisans mezuniyeti ile doğrudan kabul için adayların tıp, eczacılık (5 yıllık), diş hekimliği, ya da veteriner fakültesi lisans mezunu olmaları; veya sinirbilim, fizyoloji, biyofizik, histoloji ve embriyoloji, farmakoloji, anatomi, biyokimya, moleküler biyoloji ve genetik, moleküler tıp veya sinir bilimin kapsamında yer alan diğer bir alanda yüksek lisans diplomasına sahip olmaları gerekir. Fizik, biyoloji, kimya, biyomedikal mühendisliği, elektronik mühendisliği, bilgisayar mühendisliği, biyomedikal mühendisliği, biyoinformatik, psikoloji, dil ve konuşma terapistliği yüksek lisans programlarının herhangi birinden mezun adaylar bilimsel hazırlık programı koşuluyla kabul edilir.

Mezuniyet Koşulu

Kredisiz seminer dersi ile birlikte toplam 240 AKTS kredilik dersin tamamlanması gerekmektedir.

2-Dersleri başarı ile tamamlayanlar tez danışmanı yönetiminde bir tez çalışması yapmak , elde ettiği sonuçları enstitü tez yazım kurallarına uygun olarak yazmak ve Enstitü Yönetim Kurulu’nun belirlediği jüri önünde savunmak zorundadır                                                                                                   


Bilimsel Hazırlık Programı Dersleri

Kodu

Dersin Adı

İngilizce Adı

Statüsü

Teorik

Pratik

Kredisi

AKTS

BH 501

Fizyoloji-I

Physiology-I

S

2

2

3

10

BH 502

Fizyoloji-II

Physiology-II

S

2

2

3

10

BH 503

Anatomi-I

Anatomy-I

S

2

2

3

10

BH 504

Anatomi-II 

Anatomy-II

S

2

2

3

10

BH 505

Hücre Fizyolojisi

Cell Physiology

S

2

2

3

10

BH 506

Histoloji -I

Histology-I

S

2

2

3

10

BH 507

Histoloji -II

Histology-II

S

2

2

3

10

BH 508

Nörofarmakoloji

Neuropharmacology

S

2

0

2

8

BH 509

Biyokimya

Biochemistry

S

2

2

3

10

BH 510

Mikrobiyoloji

Microbiology

S

2

0

2

 8

MADDE 33 – (1) Yüksek lisans ve doktora/sanatta yeterlik programlarına kabul edilen öğrencilerden, lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programından farklı alanlarda almış olanlar ve lisans veya yüksek lisans derecesini kabul edildikleri yükseköğretim kurumu dışındaki yükseköğretim kurumlarından almış olan yüksek lisans veya doktora/sanatta yeterlik programı adayları için eksikliklerini gidermek amacıyla bilimsel/sanatsal hazırlık programı uygulanabilir.

Madde 33/4- a) Bilimsel/sanatsal hazırlık programı dersleri ilgili EADB’nin ADAK önerisi, enstitü yönetim kurulu kararı ve Senatonun onayı ile belirlenir. Bilimsel/sanatsal hazırlık programı toplam 24 krediyi (60 AKTS) geçemez.                                                     

 

 

 

BİLİMSEL HAZIRLIK PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ        

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

BH 501

Fizyoloji-I

2

2

3

10

Hücre, çizgili ve düz kas, kan ve kardiyovasküler fizyoloji konularında temel bilgilerin verilmesi.

Phsiology-I

Giving basic information on cell, striated and smooth muscle, blood and cardiovascular physiology.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

BH 502 Fizyoloji-II

2

2

3

10

Solunum sistemi, merkezi ve periferik sinir sistemi, sindirim sistemi, üreme sistemi fizyolojisi hakkında temel bilgilerin verilmesi.

Phsiology-II

To give basic information about respiratory system, central and peripheral nervous system, digestive system, reproductive system physiology.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 S

BH 503

Anatomi-I

2

2

3

10

Hücre, kas, kalp, vasküler system anatomisi konularında temel anatomic bilgilerin verilmesi

Anatomy-I

Giving basic anatomical information about cell, muscle, heart, vascular system anatomy

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 S

BH 504 Anatomi-II

2

2

3

10

Solunum sistemi, merkezi ve periferik sinir sistemi, sindirim sistemi, üreme sistemi anatomisi hakkında temel bilgilerin verilmesi.

Anatomy-II

Basic information about respiratory system, central and peripheral nervous system, digestive system, reproductive system anatomy.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

BH 505

Hücre Fizyolojisi

2

2

3

10

Hücre membranı, yapıtaşları, hücre organelleri, sinyal transdüksiyon mekanizmalrı, hücre içi ikinci haberciler konularında bilgi verilmesi.
Cell Phsiology
Information on cell membranes, building blocks, cell organelles, signal transduction mechanisms, intracellular second reporters.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

BH 506

Histoloji -I

2

2

3

10

Hücre, çizgili ve düz kas, kan ve kardiyovasküler sistem histolojisi konularında temel bilgilerin verilmesi.
Histology-I
Giving basic information about cell, striated and smooth muscle, blood and cardiovascular system histology

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

BH 507

Histoloji -II

 2

2

3

10

Solunum sistemi, merkezi ve periferik sinir sistemi, sindirim sistemi, üreme sistemi histolojisi hakkında temel bilgilerin verilmesi.
Histology-II
To give basic information about respiratory system, central and peripheral nervous system, digestive system, reproductive system histology.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

BH 508

Nörofarmakoloji

2

0

2

8

Sinir sistemi ile ilgili hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçları hakkında temel bilgilerin verilmesi.
Neurophamacology
To give basic information about the drugs used in the treatment of diseases related to the nervous system.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

BH 509

Biyokimya

2

2

3

10

Proteinler, nükleik asitler, yağlar, karbonhidratlar, vitaminlerin biyokimyası hakkında temel bilgilerin verilmesi.
Biochemistry 
Basic information about biochemistry of proteins, nucleic acids, oils, carbohydrates, vitamins.

Dersin Türü

Kodu

 Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

BH 510

Mikrobiyoloji

2

0

2

8

Bakteriler, funguslar, virüsler ve parazitler hakkında temel bilgilerin verilmesi.
Mikrobiology
Basic information about bacteria, fungi, viruses and parasites. 

                                                              Doktora Programı Zorunlu Dersler                                                                      

Kodu

Dersin Adı

İngilizce Adı

Statüsü

Teorik

Pratik

Kredesi

AKTS

SİNB 601

Seminer

Seminar

Z

0

2

0

8

SİNB 602

Nörofizyolojinin Temelleri-I

The Basics of Neurophsiology-I

Z

2

0

2

8

SİNB 603

Nöroanatomi

Neuroanatomy

Z

2

0

2

8

SİNB 604

Nörohistoloji ve nöroembriyoloji

Neurohistology and Neuroembriology

Z

2

0

2

8

SİNB 605

Sinir sistemi biyokimyası

Biochemstry  of Neurvos system

Z

2

0

2

8

SİNB 606

Nörofizyolojinin Temelleri-II

The Basics of Neurophsiology-I

Z

2

0

2

8

SİNB 607

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

Techniques of Scientific Research and Publication Ethics

Z

2

0

2

8

 

Seçmeli Dersler

Kodu

Dersin Adı

İngilizce adı

Statüsü

Teorik

Pratik

Kredisi

AKTS

SİNB 608

İleri Hücre Fizyoloji

Advanced Cell Physiology

S

2

0

2

8

SİNB 609

Beynin Duysal ve Motor Sistemleri

Sensory and Motor Systems of the Brain

S

2

0

2

8

SİNB 610

Nörotransmitterler

Neurotransmitters

S

2

0

2

8

SİNB 611

Nörofarmakoloji

Neuropharmacology

S

2

0

2

8

SİNB 612

Nöropsikoloji

Neuropsychology

S

2

0

2

8

SİNB 613

Beynin parazitik  hastalıkları

Parasitic diseases of the brain

S

2

0

2

8

SİNB 614

Elektrofizyoloji

Electrophysiology

S

2

2

3

10

SİNB 615

Deney Hayvanları Bilimi                

Experimental Animal Science

S

2

2

3

10

SİNB 616

Özel duyuların nörofizyolojisi

Neurophysiology of special senses

S

2

0

2

8

SİNB 617

Sinir Bilimlerinde Kullanılan hücre kültürü teknikleri

Cell culture techniques used in neuroscience

S

2

2

3

10

SİNB 618

Klinik Sinirbilim

Clinical Neuroscience

S

2

0

2

8

SİNB 619

Nöroendokrinoloji

Neuroendocrinology

S

2

0

2

8

SİNB 620

Ağrı fizyolojisi

Pain Physiology

S

2

0

2

8

SİNB 621

Nöroimmünoloji

Neuroimmunology

S

2

0

2

8

SİNB 622

Nörodejeneratif hastalıklar ve moleküler mekanizmaları

Neurodegenerative diseases and molecular mechanisms

S

2

0

2

8

SİNB 623

Moleküler nörogenetik

Molecular neurogenetics

S

2

0

2

8

SİNB 624

Öğrenme ve Bellek Nörofizyolojisi

Neurophysiolgy of Learning and Memory

S

2

0

2

8

SİNB 625

İleri Biyoistatistik

Advanced Biostatistics

S

2

0

2

8

SİNB 626

Serebrovasküler hastalıkların patofizyolojisi

Pathophysiology of cerebrovascular diseases

S

2

0

2

8

SİNB 627

Nörogörüntüleme

Neuroimaging

S

2

0

2

8

SİNB

628

Sinir Bilimde labaratuvar teknikleri

Labaratory Techniques in neuro science

S

2

0

2

8

SİNB

629

Sinir Bilimi ve Eğitim

Neural science and education

S

2

0

2

8

SİNB 800

Tez danışmanlığı

PhD Thesis

-

0

1

0

25

SİNB 801

Uzmanlık alan dersi

Special studies

-

5

0

0

5

 

 

 

DOKTORA PROGRAMI DERS İÇERİKLERİ        

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

Z

SİNB 601

Seminer

0

2

0

8

Bilimsel bir konunun ve özellikle nörobiyolojik konuların literatür taramasının yapılması, okunması ve analizi, bilimsel bir araştırma hipotezinin oluşturulması, deneysel çalışma tasarlanması, veri toplama ve analiz yöntemlerinin tartışılması, makale yazma, konuların sunumlarının yapılması.

Seminar

Reading and analyzing of a scientific topic, especially neurobiological topics, reading and analyzing, designing a scientific research hypothesis, designing an experimental study, discussing methods of data collection and analysis, writing articles, making presentations of topics.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

Z

SİNB 602

Nörofizyolojinin Temelleri-I

2

0

2

8

Sinir bilimi ile ilgili ön koşul öğrenmelerin edinilebilmesi için sinir sisteminin işlevsel birimi nöronların yapı ve fonksiyonu, nöronların iletişimi, nöroglia hücrelerinin yapı ve fonksiyonu, çalışma prensipleri, sinir sistemini oluşturan temel yapıların tanıtılması konularında genel ve özet bilgiler

The Basics of Neurophysiology-I

Providing general and summary information about the structure and function of neurons, communication of neurons, structure and function of neuroglia cells, working principles, introduction of basic structures constituting the nervous system in order to acquire prerequisite learning about neurons.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 

SİNB 603

Nöroanatomi

2

0

2

8

Sinir sistemini oluşturan yapıların, kranial sinirlerin tanımlanması ve vücuttaki dağılımları ve taşıdıkları lifler,  medulla spinalis ve spinal sinirlerin vücuttaki dağılımları ve taşıdıkları lifler; otonom sinir sistemine ait periferik yapıların  lifleri, gangliyon, çekirdekler, vücut organlarının innervasyonu, beyin bölgelerinin anatomik sınıflandırılması, sinir sistemi damarları, beyin ventriküllerinin anatomisinin öğretilmesi. 

Neuroanatomy

Providing general and summary information about the structure and function of neurons, communication of neurons, structure and function of neuroglia cells, working principles, introduction of basic structures constituting the nervous system in order to acquire prerequisite learning about neurons.

  

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 Z

SİNB 604

Nörohistoloji ve Nöroembriyoloji

2

0

2

8

Merkezi ve periferik sinir sisteminin, medulla spinalis, beyin beyincik yapılarının embriyolojik gelişimi ve histolojik yapılarının öğretilmesi.

NS 604 : Neurohistology and Neuroembriology

Teaching embryological development and histological structures of central and peripheral nervous system, medulla spinalis, brain, cerebellum structures.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

Z

SİNB 605

Sinir sistemi biyokimyası

2

0

2

8

Nöronların biyokimyası, nöral membran yapıları ve fonksiyonları, fosfolipid bilayer, membran proteinleri, miyelin oluşumu yapı ve biyokimyası, elektriksel uyarılabilirlilik ve iyon kanalları, nöronlararası nörotransmitter aracılı haberleşme, sinaptik ileti ve hücresel sinyalizasyon, nörotransmitterlerin sentez ve yıkımları.

Biochemistry of Neurvos system 

Neuron biochemistry, neural membrane structures and functions, phospholipid bilayer, membrane proteins, myelin formation structure and biochemistry, electrical excitability and ion channels, neuronal neurotransmitter mediated communication, synaptic transmission and cellular signalization, synthesis and destruction of neurotransmitters.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

Z

SİNB 606

Nörofizyolojinin Temelleri-II

2

0

2

8

Duysal reseptörler, somatik duyular, omuriliğin motor işlevleri, serebellum ve bazal gangliyonların fonksiyonları, otonom sinir sisteminin fonksiyonları, beyin korteksi ve işlevleri, zihinsel işlevler, limbik sistem, beyin kan akımı, beyin omurilik sıvısı konularında bilgilerin öğretilmesi.

The Basics of Neurophysiology -II

Teaching of information on sensory receptors, somatic senses, motor functions of spinal cord, functions of cerebellum and basal ganglia, functions of autonomic nervous system, brain cortex and functions, mental functions, limbic system, cerebral blood flow, cerebrospinal fluid.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

Z

SİNB 607

Bilimsel Araştırma Teknikleri ve Yayın Etiği

 2

0

2

8

Bilimsel bir konuda temel araştırma yöntemleri, yayın çeşitleri, makale, derleme, olgu sunumu, bilimsel toplantılar için bildiri hazırlanması, sözel ve poster sunum teknikleri,  uluslararası yayın ve atıf indeks sistemleri, bir bilimsel yayının nasıl yazılması gerektiği, bilimsel proje nasıl hazırlandığı, bilimsel alanda görülen etik dış davranışlar, intihalin ne olduğu, intihal  türleri   ve önlenmesi konularında bilgi verilmesi. 

 Techniques of Scientific Research and Publication Ethics 

Basic research methods in a scientific matter, publication types, articles, reviews, case reports, and preparing reports for scientific meetings, oral and poster presentation techniques, international publication and citation index system, and how it should be written in a scientific publication, how to prepare scientific projects in the scientific field unethical behavior seen, what is plagiarism, plagiarism species and prevention to provide information on the subject.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

SİNB 608

İleri Hücre Fizyolojisi

2

0

2

8

Hücrelerin ve özellikle nöron ve gliya hücrelerinin membranının düzenlenişi, membran ve sitozolde bulunan reseptörlerin fizyolojik fonksiyonu, hücre-hücre bağlantıları, aksonal transport, nörotransmitter ekzositozu, sinyal transdüksiyon yolakları, ve bu yolakta rol alan moleküller, organeller arasındaki iletişim, protein sentezi, post transkripsiyonel modifikasyon, apoptozis konuları hakkında bilgi verilmesi.

Advanced Cell Physiology

Regulation of membrane of neuron and glia cells and all cells of the body, physiological function of receptors in membrane and cytosol, cell-cell connections, axonal transport, neurotransmitter exocytosis, signal transduction pathways and communication between these molecules, organelle, protein synthesis, post transcriptional modification, to give information about apoptosis.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

SİNB 609

Beynin Duysal ve Motor Sistemleri

2

0

2

8

İç ve dış ortamdan gelen uyarıların sinir sisteminin anlayacağı dile çevrilmesi, iletilmesi ve anlamlandırılması. Reseptör, dereceli potansiyellerin oluşumu ve sinir lifleri boyunca iletimi, somatik ve viseral duyuların iletimi ve anlamlandırılması, beynin entegrasyon fonksiyonu, iç ve dış ortamdan gelen uyarılara karşı istemli ve istemsiz olarak cevapların oluşturulması konularında bilgi verilmesi.

Sensory and Motor Systems of the Brain

Interpreting, transmitting and understanding the stimuli coming from the internal and external environment into the language that understands the nervous system. Receptor, transmission over the formation of grade potential and nerve fibers, somatic and transmission and Interpretation of visceral sense, the integration of the functions of the brain, domestic and volitional against warnings from the external environment and providing knowledge on the creation of response as involuntary.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

SİNB 610

Nörotransmitterler

2

0

2

8

Nöronlar arasındaki iletişimin temel oyuncuları olan nörotransmitterlerin sentezi, metabolize edilmeleri, depolanmaları, taşınmaları, salınımları, etkilerinin sonlandırılma mekanizmaları; Glutamat, Glisin, GABA, asetilkolin, serotonin, histamin, aspartat, adrenalin, noradrenalin, dopamin ve diğer nörotransmitterlerin reseptörleri ve etki mekanizmaları hakkında bilgi verilmesi. 
Neurotransmitters

Synthesis, metabolization, storage, transport, release, mechanisms of termination of neurotransmitters, which are the main actors of communication between neurons; Glutamate, Glycine, GABA, acetylcholine, serotonin, histamine, aspartate, adrenaline, noradrenaline, dopamine and other neurotransmitters and their mechanisms of action

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

SİNB 611

Nörofarmakoloji

2

0

2

8

Santral sinir sistemi ile ilgili ilaçların fizyolojik ve farmakolojik etkileri, etki mekanizmaları, tedavide kullanımları, yan ve toksik etkileri, kontrendikasyonları, ilaç-ilaç ve ilaç-besin ilaç-hastalık etkileşmeleri ile ilgili bilgi vermek. Santral sinir sistemi farmakolojisi ile ilgili temel bilgiler, nöroleptikler, nöromüsküler bloke edici ilaçlar, santral etkili kas gevşeticiler, genel anestezikler, lokal anestezikler, antidepresan ve antimanik ilaçlar, antiepileptik ilaçlar, santral sinir sistemi stimulanları ve halüsinojenler, opioid analjezikler, ilaç suistimali ve ilaç bağımlılığı, alkoller, hipnosedatifler, demans tedavisinde kullanılan ilaçlar ve antiparkinson ilaçlar hakkında bilgi verilmesi.
Neuropharmacology

To give information about the physiological and pharmacological effects of drugs related to central nervous system, effect mechanisms, therapeutic uses, side and toxic effects, contraindications, drug-drug and drug-food drug-disease interactions. Basic knowledge about central nervous system pharmacology, neuroleptics, neuromuscular blockers, centrally acting muscle relaxants, general anesthetics, local anesthetics, antidepressant and antimanic drugs, antiepileptic drugs, central nervous system stimulants and hallucinogens, opioid analgesics, drug abuse and drug addiction , Alcohols, hypnosedatives, drugs used in the treatment of dementia and antiparkinson drugs.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

 S

SİNB 612

Nöropsikoloji

2

0

2

8

İnsan davranışlarının nörolojik temelleri, davranışı şekillendiren nörotransmitterler, davranış ve bilişsel bozukluklarının nöropsikometrik test ve muayene yöntemleriyle ortaya çıkarılması,  Beyin dalgaları ve çeşitli davranış kalıpları ile ilişkileri, gelişimsel nöropsikoloji, dikkat,  öğrenme ve belleğin nöropsikolojik temelleri,  öğrenme ve bellek bozukluklarında nöropsikometrik bulgular, frontal süreçler ve nöropsikometrik yansımaları, duygulanım ve nöral sistemleri, dilin nörofizyolojisi, afaziler ve nöropsikometrik değerlendirme, demanslar,  bir araştırma yöntemi olarak nöropsikometri konularında bilgi vermek. 

Neuropsychology
Neurotransmitters, behaviors and cognitive deficits of neurotransmitters, behaviors and cognitive disorders in neurophysiometric testing and examination methods, Brain waves and various behavioral patterns, neuropsychological basis of developmental neuropsychology, attention, learning and memory, neuropsychometric findings in learning and memory disorders, frontal processes And neuropsychometric reflections, affective and neural systems, language neurophysiology, aphasia and neuropsychometric evaluation, dementia, neuropsychometry as a research method. 

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

SİNB 613

 Beynin parazitik hastalıkları

2

0

2

8

Beyni etkileyen parazitik enfeksiyonlar hakkında genel bilgilerin verilmesi, beyin parazitik hastalıkları; cysticercosis, toxoplasmosis, echincoccus, amebiasis, schistosomiasis, malaria, afrika trypanosomiasisi ve bu hastalıklara yol açan parazitler ve hastalıkarın tedavisi hakkında bilgi verilmesi.

 Parasitic diseases of the brain

General information about parasitic infections affecting the brain, brain parasitic diseases; Cysticercosis, toxoplasmosis, echincoccus, amebiasis, schistosomiasis, malaria, trypanosomiasis in Africa and parasites that cause these diseases and treatment of diseases.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

S

SİNB

614

 Elektrofizyoloji

2

2

3

10

Sinir sistemi fonksiyonlarını ve patolojilerini araştırmak için kullanılan elektrofizyolojik tekniklerin tanıtılması, elektroensefalografi (EEG), elektromiyografi (EMG), Transkranyel manyetik stimülasyon (TMS) tekniklerinin kullanılmasının öğretilmesi, bu tekniklerden elde edilen elektrofizyolojik beyin dalgalarının değerlendrilmesi anlamlandırılması konularında teorik bilgi vermek ve uygulamalı beceri kazandırmak, epilepsi gibi beyin elektrik aktivitesini değiştiren sinir sistemi hastalıklarında EEG tekniğinin uygulanması.

Electrophysiology

To teach the electrophysiological techniques used to investigate the nervous system functions and pathologies, to teach the use of electroencephalography (EEG), electromyography (EMG), transcranial magnetic stimulation (TMS) techniques, to evaluate the electrophysiological brain waves obtained from these techniques, The application of the EEG technique in nervous system diseases that alter brain electrical activity such as epilepsy.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

  S SİNB 615 Deney hayvanları bilimi  2 2 3 10

Vucut sistemlerinin nasıl çalıştığını öğrenmek, hastalıkların patofizyolojisini anlamak amacıyla kullanılan deney hayvanlarını ve biyolojilerini öğretmek. Hastalıklara yeni tedavi yöntemleri geliştirebilmek için oluşturulan deneysel hastalık hayvan modellerinin hakkında bilgi vermek, özellikle sinir sistemi hastalıkları ile ilgili mevcut hayvan modelleri tanıtmak, deney hayvanlarından vücut sıvısı ve dokusu alma yöntemleri, anestezi; ilaç ve madde enjeksiyon yöntemlerinin öğretilmesi.

 Experimental Animal Science

To learn how body systems work, to teach experimental animals and biologics used to understand the pathophysiology of diseases. To give information about animal models of experimental disease to develop new treatment methods for diseases, to introduce existing animal models especially about nervous system diseases, methods of taking body fluid and tissues from experimental animals, anesthesia; Drug and substance injection methods. 

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

  S SİNB 616  Özel duyuların nörofizyolojisi  2 0 2 8
Görme, işitme, koklama, tat  gibi özel duyuların fizyolojik mekanizmaları, sinirsel yolları, sinirsel fizyopatolojileri hakkında bilgilerin verilmesi. 
Neurophysiology of special senses

Giving information about physiological mechanisms, nervous pathways, neurophysiopathologies of special senses such as sight, hearing, smell, taste. 

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

  S SİNB 617 Sinir Bilimlerinde Kullanılan hücre kültürü teknikleri   2 2 3 10

Hücre kültürü laboratuvarı, çeşitli tipteki nöronların ve glia hücrelerinin ex vivo ortamda kültüre alınma teknikleri, bu hücrelerin çoğaltılması ve bu sinir sistemi hücreleri üzerinde çeşitli ilaç ve maddelerin etkilerinin çalışılmasına yönelik bilgilerin verilmesi. 

Cell culture techniques used in neuroscience
Cell culture laboratory, techniques for cultivating various types of neurons and glia cells ex vivo, information on the multiplication of these cells and the study of the effects of various drugs and substances on these nervous system cells.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

  S SİNB 618  Klinik Sinirbilim  2 0 2 8
 

Klinik Sinirbilim konusunda temel bilgilerin aktarılması, psikiyatrik ve nörolojik hastalıkların fizyopatolojisi, tedavi yaklaşımları ve beyin modülasyon tedavileri hakkında bilgilerin verilmesi. 

Clinical Neuroscience

Giving basic information on clinical neuroscience, physiopathology of psychiatric and neurological diseases, treatment approaches and brain modulation treatments.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

  S SİNB 619 Nöroendokrinoloji  2 0 2 8
Nöroendokrinolojinin temel ilkeleri, hipofiz hormonlarının sentezi ve salınımı, adenohipofiz, nörohipofiz ve pineal bez hormonları, hipotalamo-hipofizer-adrenal eksen, hipotalamo-hipofizer-tiroit ekseni, hipotalamo-hipofizer-gonadal eksen, büyüme ve gelişmenin hipotalamik kontrolü, besin alımının hipotalamik ve periferik faktörler ile kontrolü, gastrointestinal sistem – beyin etkileşimi, üreme fonksiyonları ve pübertenin nöroendokrin kontrolü hakkında bilgilerin verilmesi.
 Neuroendocrinology

The basic principles of neuroendocrinology are the synthesis and release of pituitary hormones, adenohypophysis, neurohypophysis and pineal gland hormones, hypothalamo-hypophyse-adrenal axis, hypothalamo-hypophyseal-thyroid axis, hypothalamo-hypophyseal-gonadal axis, hypothalamic control of growth and development, hypothalamic and peripheral Control of factors, gastrointestinal system - brain interaction, reproductive functions and neuroendocrine control of puberty. 

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

  S SİNB 620 Ağrı Fizyolojisi  2 0 2  
Ağrıya yol açan uyaranlar, nosiseptörler, ağrının iletimi, blokasyonu, ağrının beyinde değerlendirilmesi, akut ve kronik ağrılar, nöropatik ağrı, baş ağrısı, ağrının kontrolü, analjezik ilaçlar ve etki mekanizmaları konularında bilgi verilmesi. 
Pain Physiology
Information on pain mediated stimulants, nociceptors, pain transmission, blocking, evaluation of pain in the brain, acute and chronic pain, neuropathic pain, headache, pain control, analgesic drugs and effect mechanisms. 

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

  S SİNB 621 Nöroimmünoloji  2 0 2 8

Sinir sistemi hücreleri ve immün sistem hücreleri arasındaki karşılıklı etkileşim, haberleşme şekilleri ve mekanizmaları, immün hücreler tarafından salınan sitokinlerin sinir sistemi hücreleri davranışlarındaki etkileri, otoimmün sinir sistemi hastalıklarında immün sistemin rolü hakkında bilgilerin verilmesi. 

Neuroimmunology 

Interactions between nervous system cells and immune system cells, communication patterns and mechanisms, cytokines released by immunocytes, effects on nervous system cells behavior, information about the role of the immune system in autoimmune nervous system diseases.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

  S SİNB 622 Nörodejeneratif hastalıklar ve moleküler mekanizmaları  2 0 2 8

Beyin, medulla spinalis ve periferik sinirlerin spesifik bölgelerindeki nöronların, miyelin yapısının ilerleyici ve irreversibl kaybı ile ortaya çıkan hastalıklar, molekğler mekanizmaları, tedavi yaklaşımları; Parkinson hastalığı, demans, Huntington hastalığı, epilepsi, Alzheimer hastalığı, multipl skleroz, amyotrofik lateral skleroz hastalıklarının fizyopatolojisi ve yeni tedavi yaklaşımlarının geliştirilmesi.

 Neurodegenerative diseases and molecular mechanisms

Neurons in specific regions of the brain, spinal cord, and peripheral nerves, diseases that arise due to progressive and irreversible loss of myelin structure, molecular mechanisms, therapeutic approaches; Parkinson's disease, dementia, Huntington's disease, epilepsy, Alzheimer's disease, multiple sclerosis, physiopathology of amyotrophic lateral sclerosis and new treatment approaches.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

  S SİNB 623  Moleküler nörogenetik  2 0 2 8

Sinir sisteminin embriyolojik gelişiminde genlerin rolü, normal gelişimde ve gelişimsel patolojilerde gen ekpresyonları,  gen mutasyonları, nörolojik temelli psikiyatrik hastalıkların genetik temeli, nörogenetik hastalıkların teşhisinde PCR, Western blot, RFLP, AFLP tekniklerinin kullanımı. 

Molecular neurogenetics

The role of genes in the embryological development of the nervous system, gene expressions in normal development and developmental pathologies, gene mutations, genetic basis of neurological based psychiatric disorders, use of PCR, Western blot, RFLP, AFLP techniques in the diagnosis of neurogenetic diseases.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

  S SİNB 624 Öğrenme ve Bellek Nörofizyolojisi  2 0 2 8

Kognitif sinirbilimin temelleri, öğrenmenin nörobiyolojik temelleri, beyinde öğrenme ile ilgili yapılar, hipokampüsün fonksiyonu, öğrenmenin moleküler temelleri; LTP, LTD, habitüasyon, fasilitasyon, sensitizasyonun molekler mekanizmaları, nöral ağlar, öğrenme, hafıza, dil, gelişimsel kognitif sinirbilim, öğrenme bozuklukları,  unutma hakkında bilgilerin verilmesi.

 Neurophysiolgy of Learning and Memory

Foundations of cognitive neuroscience, neurobiological basis of learning, structures related to brain learning, function of hippocampus, molecular basis of learning; LTP, LTD, information about habituation, facilitation, molecular mechanisms of sensitization, neural networks, learning, memory, language, developmental cognitive neuroscience, learning disorders, forgetting.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

  S SİNB 625 İleri Biyoistatistik  2 0 2 8

Bilimsel verilerin toplanması ve değerlendirilmesi, örnek genişliğinin tespiti ve örnekleme yöntemleri, değişkenlerin sınıflandırılması, temel istatistik yöntemlerin kullanılması, tanımlayıcı istatistikler, tablolar ve grafik tipleri, değişken dağılımları ve özellikleri, parametrik ve non-parametrik istatistik testler, basit korelasyon ve regresyon analizi,  istatistik anlam ve gösterilmesi, sağlık bilimlerinde istatistik kullanımı. 

 Advanced Biostatistics

Classification of variables, classification of variables, use of basic statistical methods, descriptive statistics, tables and graph types, variable distributions and properties, parametric and non-parametric statistical tests, simple correlation and regression analysis, statistical significance And demonstration, use of statistics in health sciences.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

  S SİNB 626  Serebrovasküler hastalıkların Patofizyolojisi    2 0 2 8

Beyin, beyincik ve medulla spinalisin subaraknoid boşluğuna kanama olması (hemoraji) nedenleri, sıklıkları, iskemi, inme, intraserebral hemoraji, subaraknoid hemoraji, anevrizmalar, buna bağlı ortaya çıkan sinir sistemi hastalıkları, cerrahi yaklaşımlar, postoperatif tedavi yaklaşımları.

 Pathophysiology of cerebrovascular diseases

Causes, frequency, ischemia, stroke, intracerebral hemorrhage, subarachnoid haemorrhage, aneurysms, associated nervous system diseases, surgical approaches, postoperative treatment approaches, cerebral and cerebellar spinal cord hemorrhage in the subarachnoid space. 

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

  S SİNB 627 Nörogörüntüleme  2 0 2 8

Nörogörüntüleme yöntemlerinin temel fiziksel prensiplerini öğrenir.Morfolojik görüntüleme yöntemlerinin neler olduğunu ve kullanım amaçlarını öğrenir. İşlevsel görüntüleme yöntemlerinin neler olduğunu ve kullanım amaçlarını öğrenir. Moleküler görüntüleme yöntemlerinin neler olduğunu ve kullanım amaçlarını öğrenir. Nörogörüntüleme deney tasarımlarını öğrenir. Küçük hayvanlarda nörogörüntüleme tekniklerini öğrenir.

Neuroimaging
Learn the basic physical principles of neuroimaging methods. Learn what morphological imaging methods are and how they are used. Learn what functional imaging methods are and how they are used. Learn what molecular imaging methods are and how they are used. Learn neuroimaging experiment designs. Learn neuroimaging techniques in small animals.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

  S SİNB 628 Sinir Bilimlerinde Laboratuvar Teknikleri  2 0 2 8

Kendi başına deneyi başlatıp elektrofizyolojik kayıt alabilecek düzeye ulaşmaları.Deney hayvanlarının özelliklerinin öğrenilmesi.Deney hayvanlarının sinir sisteminin insandan farkının anlaşılması.Deney hayvanı ve insan beyni arasındaki farkların anlaşılması. Elektrokortikogram kaydında kullanılan cihazların incelenmesi. Elektrokortikogram kaydı için gerekli deney ortamının hazırlığının öğrenilmesi.CSD oluşturulması.CDS kaydının öğrenilmesi.Femoral arter kateterizasyonunun yapılması.Kuyruk veninden ilaç uygulaması.Sterotaksik uygulamaların öğrenilmesi.Beyin Atlasına göre koordinatların belirlenmesi ve kanulasyon yapılması, beyin mikrodiyalizi uygulamaları.

Labaratory Techniques in neuroscience

To start the experiment on its own and reach the level that it can take the electrophysiological record. To learn the properties of animal animals. To understand the human difference of the nervous system of animal. To understand the difference between animal and human brain. Examination of instruments used in electrocorticogram recording. To learn the preparation of the experimental environment for electrocorticogram recording. To prepare the CSD. To learn the CDS record. To make the femoral arterial catheterization. To apply the drug through the tail. To learn the sterotaxic applications. To determine the coordinates and to make the blood coagulation according to the Atlas of Atlas and brain microdialysis applications.

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

   SİNB 800 Tez Çalışması  0 1 0 5
Öğrencinin tezi süresince akademik danışmanının çalışma alanı doğrultusunda öğrenci ile beraber  tez konusunun belirlenmesi, tez çalışmalarının yaptırılması, takip edilmesi,  verilerin elde edilmesi, değerlendirilmesi, sonuçların literatür desteği ile tartışılması, tezin yazımı ve tez çalışmasından akademik makale hazırlanması.
Ph.D.Thesis
During the course of the thesis, the student's academic advisor will determine the topic of the thesis with his / her student in the direction of his / her field of study, to follow up the thesis studies, to obtain the data, to evaluate the data, to discuss the results with literature support, 

Dersin Türü

Kodu

Dersin Adı ve İçeriği

T

U

K

AKTS

   SİNB 801 Uzmanlık alan dersi  5 0 0 25

Sinirbilimleri doktora programının tez aşamasında bulunan öğrencilere uzmanlaşacağı spesifik bir alanla ilgili detaylı bilgilerin verilmesi, alanı ile ilgili bilgiye ulaşma yollarının gösterilmesi, uzmanlık alanı ile ilgili konularda seminerlerin hazırlatılması ve sunum yapılmasının sağlanması. 

 Special Studies    

To give detailed information about a specific field that will specialize students who are in the thesis phase of neuroscience doctoral program, to show ways of accessing information about the field, to prepare seminars on topics related to the field of expertise and to make presentations. 

 

 

 

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi - Sağlık Bilimleri Enstitüsü © 2019 Sayfa Başı